Karriärvägledning

Karriärvägledning utförs på Uppdrag av Arbetsförmedlingen och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och bor i Motala. Arbetsförmedlingen anvisar dig till oss.

Jobbsökarkurs

Jobbsökarkursen utförs på Uppdrag av Uppsala kommun och vänder sig till dig som har behov av extra stöd för att kunna söka arbeten på egen hand. Uppsala kommun anvisar dig till oss.

Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning (SPS YH)

Har du en funktionsnedsättning och ska studera på Yrkeshögskola? Med särskilt pedagogiskt stöd (SPS YH) får du hjälp att klara dina studier.

Förstärkt och fördjupad arbetsträning

Har du varit arbetslös länge och är inskriven på jobb- och utvecklingsgarantin? Då kan Iris arbetsträning vara något för dig där du i verklig miljö rustas inför ett framtida arbetsliv.

Introduktion till arbete (INAB)

Var det länge sedan du arbetade eller har du aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden? Då kan Introduktion till arbete vara en bra insats för dig!

Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande

Är du asylsökande och är döv eller har en hörselskada? I Göteborg, Malmö och Örebro erbjuder Iris på uppdrag av Migrationsverket ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande..

sida 1 of 2