Karriärvägledning

Karriärvägledning utförs på Uppdrag av Arbetsförmedlingen och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och bor i Motala. Arbetsförmedlingen anvisar dig till oss.

Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning (SPS YH)

Har du en funktionsnedsättning och ska studera på Yrkeshögskola? Med särskilt pedagogiskt stöd (SPS YH) får du hjälp att klara dina studier.

Förstärkt och fördjupad arbetsträning

Har du varit arbetslös länge och är inskriven på jobb- och utvecklingsgarantin? Då kan Iris arbetsträning vara något för dig där du i verklig miljö rustas inför ett framtida arbetsliv.

Introduktion till arbete (INAB)

Var det länge sedan du arbetade eller har du aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden? Då kan Introduktion till arbete vara en bra insats för dig!

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga (YIT)

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga är en jobbförberedande utbildning för dig som är döv, hörselskadad eller teckenspråkig arbetssökande.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)

Har du svårt att koncentrera dig, svårt att läsa och skriva, eller andra hinder som gör att du har svårt att lära dig nya saker? Med IPSU får du individuellt stöd att klara dina studier.