Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande

På uppdrag av Migrationsverket erbjuder Iris Hadar ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande i Göteborg, Malmö och Örebro.

När döva och hörselskadade söker asyl i Sverige är det svårt att göra sig förstådd och förklara sina flyktingskäl. Man behärskar inte teckenspråk och kan inte förstå svenska teckenspråkstolkar. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av flyktingskälen.

Genom Migrationsverkets upphandlade utbildning erbjuder Iris Hadar undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö där den asylsökande också får lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man söker asyl.

Läs vår folder »

 

Kontaktperson

Monica Perez
040-630 35 85
0708-74 40 24

Malmö

Besöksadress:

Hjulhamnsgatan 3B
211 34 Malmö

Öppettider:

08.30 - 16.30
Porttelefon: 0765-39 90 87