Introduktion till arbete (INAB)

Var det länge sedan du arbetade eller har du aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden? Då kan Introduktion till arbete vara en bra insats för dig!

Aktivitetsbaserade utredningsplatser (AUP)

Med en aktivitetsbaserad utredningsplats hos Iris får du prova olika arbetsuppgifter i verklighetsnära miljö.