Arbetsplatsanpassningar

En anpassning av arbetsplatsen kan medföra att man kan behålla sitt jobb, även om man har en funktionsnedsättning. Det kan också betyda att man kan arbeta i högre omfattning och med fler arbetsuppgifter.