För arbetsgivare

Iris är en rikstäckande organisation  som erbjuder vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser med individens utveckling i fokus.

Totalt bedriver Iris idag verksamhet på ca 70 orter  runt om i Sverige med ca 500 engagerade och kunniga medarbetare. Målet  har sedan starten i slutet av 1800-talet varit detsamma- att hjälpa människor till egen försörjning.

Värdegrundsarbetet är och har alltid varit framträdande i koncernen, vilket gör att vi har en stark och levande vision: Genom våra insatser där varje individ  når sin fulla potential skapar vi ett bättre  samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.