Stödinsatser

Behöver du stöd eller träning för att få det jobb du vill ha?

Kanske behöver du extra träning eller ett individuellt anpassat stöd för just dig?
Vi erbjuder olika anpassade utbildningar och stödjande insatser med målsättningen att ge dig de förutsättningar som du behöver.

Våra lärare utgår från dina förutsättningar och tillsammans gör ni upp en studieplan som utgår från dig och dina behov. Allt för att du på bästa sätt ska lyckas i din målsättning.