Vuxenutbildning

Behöver du lära dig svenska eller komplettera din utbildning för att få det jobb du vill ha?

Vi erbjuder Sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning.

Våra lärare utgår alltid från dina förutsättningar och tillsammans gör ni upp en studieplan som utgår från dig och dina behov. Allt för att du på bästa sätt ska lyckas med dina studier.