Arbetsmarknadsutbildning

Vi hjälper dig in på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutbildning

Vi hjälper dig in på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutbildning är till för dig på väg ut i arbetslivet men som av olika orsaker behöver riktat stöd för att få jobb.

En arbetsmarknadsutbildning kan vara en individuellt utformad stödinsats eller en utbildning med inriktning mot ett specifikt yrke. Målet med en arbetsmarknadsutbildning är alltid att få ut fler i jobb, minska arbetslösheten samt fylla behovet av personal som finns i olika branscher.
Iris utför både arbetsmarknadsutbildningar och stödinsatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vilken av våra tjänster som passar dig beror på din bakgrund, vilken situation du befinner dig i, och vilka mål du har.

Ansökan via Arbetsförmedlingen

För att kunna söka en arbetsmarknadsutbildning eller insats behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information.

Translate »