i Magasinet, Rehabilitering

Vad är skillnaden på livsstress, arbetsrelaterad stress och akut stress?

Stress och psykisk ohälsa ligger bakom största delen av sjukskrivningar – och detta tal är stigande för varje år. Men vad ska man tänka på när man har en medarbetare som visar tecken på stress?

Vi pratar med Carmen Faunbäck, stressrådgivare på Iris, som berättar vad du som chef och HR bör tänka på innan du vidtar åtgärder för stress och ohälsa.

– Det är avgörande att veta varifrån stressen kommer och hur stressad personen är innan du som personalansvarig vidtar åtgärder. Stress påverkar kognitionsförmågan och gör att den som upplever stress börjar tänka kortsiktigt och annorlunda. Därför är det viktigt att du som arbetar med personalfrågor kan placera medarbetaren rätt på stress- och belastningskurvan där man tittar på hur stressad man känner sig, över hur lång tid och på grund av vad”, beskriver Carmen.

Vilka former av stress finns det?

– Vissa former av stress är utlösta av en primärt ”här och nu” belastning och andra former uppkommer av otillräcklig återhämtning över en längre period. För vissa handlar det i botten mer om ”livsstress” där reaktionerna är ett symptom på en mångårig överbelastning – den sista formen är ofta emotionell grundad och kan ha rötter långt tillbaka i personens liv.

Men hur vet man då som chef eller HR om belastningen kommer utifrån eller mer inifrån?

– Ofta är det ett samspel mellan yttre och inre faktorer som är påverkar. Det är viktigt att skilja på det som ligger inom personens och inom organisationens förändringsansvar. Ofta behövs en kartläggning för att se vilka faktorer som känns belastande för en person med stressymptom. Det är viktigt att skilja på organisatoriska orsaker och de orsaker som har rötter i personens inre värld eller privatliv säger Carmen.

Hjälp för att identifiera arbetsrelaterade omständigheter kring stress

Ofta kan det finnas omständigheter på arbetsplatsen som skapar stress, trots det riktas ofta fokus mot att personen ska guidas att ”titta inåt” för att hantera situationen – till exempel med planeringsstrategier, mentala övningar eller en sjukskrivning. Det kommer inte ge resultat om orsaken till problemet finns i de arbetsrelaterade omständigheterna menar Carmen Faunbäck.

– För att illustrera det kan vi ta liknelsen med att bygga en bro. Så klart har medarbetarens kompetenser betydelse för att lösa uppgiften, men om förutsättningarna för bygget är att bron ska vara klar i morgon och det finns 10 kr i budget, då kommer medarbetarens kompetenser inte att räcka till. Denna stress kan inte hanteras med ett inre fokus säger hon.

Carmen fortsätter och lyfter att det ibland kan vara svårt för en personalansvarig eller en organisation att få syn på och identifiera arbetsrelaterade omständigheter som påverkar. Det kan också vara utmanande att behålla nyfikenhet gentemot medarbetarnas upplevelse av vardagen och arbetsgångarna.

– Arbetsgivare kan ibland behöva ett bollplank utifrån för att se var i verksamheten det finns onödiga stressorer.

På frågan om vad ett stöd utifrån kan titta efter i en organisation tar Carmen upp en rad olika exempel.

 • Otydlighet
 • Motstridande information
 • Otillräcklig kommunikation eller samarbete
 • Dålig, negativ eller ingen feedbackkultur
 • Orealistiska deadlines eller projekt
 • Omorganisering och förändringar som inte upplevs trygga och oförståeliga
 • När ansvar och krav inte matchar kompetens och beslutsfattande
 • Konflikter i arbetsgruppen eller med chef

Unika lösningar för unika människor kring stress

Stressorerna kan alltså vara flera och olika. Detsamma gäller lösningarna. Carmen avslutar med att understryka att människor stressas av olika saker och upplever belastning på olika sätt. Därav behövs olika lösningar och åtgärder för olika människor.

– På Iris kan vi hjälpa organisationer och personalansvariga på många olika sätt. Vi skräddarsyr insatserna utifrån organisationens och medarbetarnas behov. Med vår kunskap och mångåriga erfarenhet av rehabilitering, anpassningar och omställning kan vi vara en partner för preventiv hälsa och ett komplement till företagshälsovården avslutar Carmen.

Iris utbildningar inom stresshantering ger redskap till hur reell återhämtning ska kännas. Hur man kan välja att planera sin fritid på ett sätt som inte innebär överbelastning, utan i stället njutning, avslappning och en massa roligt.

Iris är experter på rehab och anpassningar samt stressrelaterade åtgärder

Några exempel på hur vi på Iris kan stötta din organisation i personalärenden:

 • Kartlägga stress och överbelastningen hos medarbetare
 • Utbilda i hur man inkluderar medarbetaren i åtgärdsplanen utifrån kartläggningen
 • Ta fram, implementera och utvärdera hjälpmedel när det behövs
 • Stödja i förändringsprocessen där medarbetaren ska ha andra uppgifter, komma tillbaka från sjukskrivning, ändra sin inställning eller öka sin självkännedom

Lästips: Att förebygga stress genom att hitta balansen mellan arbete och privatliv »

Iris Terapi erbjuder psykoterapi både för privatpersoner och arbetsgivare

Iris Terapi är en professionell samtalspartner för ditt psykologiska välmående. Utmaningar i livet kan påverka oss på olika sätt och att det kan vara svårt att hantera dem själv. Oavsett om du kämpar med ditt personliga eller professionella liv kan Iris digitala psykoterapi vara till hjälp.

Läs mer om Iris Terapi här och hur vi kan hjälpa er – Det första samtalet är gratis »

För att veta mer om hur Iris kan stötta er organisation, rekommenderar vi er att ta kontakt med Anna Tallwe, ansvarig för omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Relaterade länkar

Iris erbjudanden i urval

Translate »