Konsult Charlotta Forsell

Norrköping

Charlotta Forsell

Charlotta Forsell

Kontakta mig direkt eller boka ett möte här!
charlotta.forsell@iris.se
072 – 402 19 44

Nyckelkompetenser:
Karriärväxling
Nätverk arbetsgivare
Chefcoachning

Introduktion

Med lång erfarenhet både som enhetschef och som coach har jag kunskap om rekryteringsprocessen från båda sidor. Som jobbcoach utgår jag från individen. Tillsammans inventerar vi deltagarens kompetens, önskemål och vilja och hittar vägar till en ny plats på arbetsmarknaden.

I Min roll som matchningskoordinator på Iris har jag skapat ett brett nätverk av kontakter inom både kommunen och privata företag vilket underlättar när det gäller att få personer i arbete igen.

Arbetslivserfarenhet

Jag har jobbat i över 5 år med att coacha arbetssökande och har innan dess över 15 års erfarenhet av arbete som enhetschef inom omsorgen i både kommunal som privat verksamhet. I min roll som coach arbetar jag med kompetensinventering, vägledning, rehabilitering, omställning och coaching men jag har också kontakt med företag och organisationer. Detta har gett mig ett brett kontaktnätverk i Östergötland samt stor förståelse för de lokala förutsättningarna på arbetsmarknaden.

Utbildning

Jag är utbildad KBT-terapeut, har en kandidatexamen i social omsorg och är certifierad inom rehabiliteringsomställning. Vidare har jag även genomgått kurser inom juridik och intern fortbildning relaterat till uppdraget.

Translate »