Konsult Anders Jakobsson

Lycksele

Introduktion

Jag drivs av att bygga relationer med deltagare för att på bästa möjliga sätt stötta och vägleda personer utifrån deras förutsättningar. Genom hela mitt arbetsliv har lyhördhet och anpassning till individuella behov varit centrala beståndsdelar för mig.

 

Arbetslivserfarenhet

Jag har flerårig erfarenhet av att arbeta med omställning och sedan 2020 har jag arbetat med vägledning, coachning och motivationsarbete i samverkan med deltagare på Iris. Jag strävar alltid efter att lyfta deltagarens kompetenser och om möjligt, bredda perspektiv på möjliga yrkesvägar. Min långa erfarenhet inom kommunal verksamhet ger goda förutsättningar för myndighetssamverkan som en viktig del i att optimera individens stöd.

 

Utbildning

Jag är utbildad Socionom vid Umeå Universitet och har även studerat historia vid Högskolan på Gotland. Under min långa tid inom socialtjänst, skolan och barnpsykiatri har jag genomgått en mängd utbildningar, varav de senaste inkluderar samtalsmetodik, coachande förhållningssätt samt specialpedagogisk utbildning med fokus på stöd till vuxna med funktionsnedsättning. Avslutningsvis är jag certifierad inom bland annat MI-motiverande samtal, bemötandeutbildning och Supported Emplyment.

Translate »