Stödinsatser

Iris erbjuder olika tjänster för dig som behöver stöd i ditt arbetssökande, anpassning på arbetet eller stöd under din utbildning. Du söker insatserna via Arbetsförmedlingen.

Filtrera orter

Jobbsök för nyanlända

Studieteknik för vuxenstuderande ger konkreta tips som förbättrar förståelsen, minskar stressen, ökar inlärningsförmågan med den positiva effekten av förbättrade studieresultat.

Validering av lokalvårdare

Validering är ett erkännande av din expertis. Är du arbetssökande och har erfarenhet från jobb som lokalvårdare? Validering av lokalvårdare erbjuder en möjlighet att få dina kunskaper formellt bedömda och certifierade. Bor du i Stockholm eller på Gotland kan du ta del av validering på Iris.
Läs mer

Studieteknik för vuxenstuderande

Studieteknik för vuxenstuderande ger konkreta tips som förbättrar förståelsen, minskar stressen, ökar inlärningsförmågan med den positiva effekten av förbättrade studieresultat.

AI utbildningar

Skapa framgång med våra AI utbildningar! Lär dig om artificiell intelligens, från grundutbildning och skräddarsydda workshops till lättförståeliga AI kurser. Kontakta oss!
Läs mer

Steg till arbete (STA)

Har du någonsin känt att din funktionsnedsättning eller hälsoproblem har hindrat dig från att nå dina karriärmål eller studiemål? Då kan Steg till arbete vara en bra insats för dig att övervinna dessa hinder och komma närmare dina drömmar om arbete eller studier!
Läs mer

Iris Terapi

Iris Terapi - en samtalspartner för ditt psykologiska välmående. Oavsett om du kämpar med ditt personliga eller professionella liv kan digital psykoterapi via Iris vara till hjälp..
Läs mer

Rusta och matcha 2 (ROM2)

Iris Rusta och matcha - för dig som söker jobb eller utbildning! På Iris får du en coach och ett personligt stöd anpassat efter dina behov. Tillsammans hittar vi din väg till ditt nästa jobb eller utbildningen som leder till arbete.
Läs mer

Rekryteringsutbildning till omsorgsförare

Behovet av omsorgsförare är stort. Iris genomför en utbildning till omsorgsförare i Stockholm på uppdrag av Arbetsförmedlingen - för dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
Läs mer

Karriärvägledning

Karriärvägledning utförs på Uppdrag av Arbetsförmedlingen och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och bor i Motala. Arbetsförmedlingen anvisar dig till oss.
Läs mer

Förstärkt och fördjupad arbetsträning

Har du varit arbetslös länge och är inskriven på jobb- och utvecklingsgarantin? Då kan Iris arbetsträning vara något för dig där du i verklig miljö rustas inför ett framtida arbetsliv.
Läs mer

Introduktion till arbete (INAB)

Var det länge sedan du arbetade eller har du aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden? Då kan Introduktion till arbete vara en bra insats för dig!
Läs mer

Behöver du stöd att hitta rätt
tjänst för dig?

Behöver du stöd att hitta rätt
tjänst för dig?

Är du osäker på vilken utbildning som du ska läsa eller har du hittat en stödinsats som passar dig? På Iris har vi personal som guidar dig i ditt val av utbildning samt hur du går tillväga för att söka till någon av våra utbildningar.

Du kan alltid kontakta oss på Iris via telefon för att få hjälp i ditt val! Vill du istället bli kontaktad med någon av oss, fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Till kontakt

Iris - Vi erbjuder

Translate »