fbpx

Rekrytera via Iris Matchning

Vi hjälper dig att hitta rätt kandidat! Iris är Sveriges första kvalitetssäkrade matchningsföretag som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Behöver du
rekrytera
ny personal?

Kontakta oss
för mer information »

Behöver du rekrytera ny personal? Kontakta oss för mer information »

Iris är experter på matchning!

Matchning är en del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud för personer som söker arbete eller utbildning. Iris levererar tjänsten på över 50 orter i landet. Iris coacher lyfter fram och utvecklar deltagarens styrkor och de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi lägger stor vikt vid personlighet, attityd och samlad kompetens när vi matchar en deltagare till ett visst yrkesområde. Detta resulterar i lyckade rekryteringar och ”vinnavinna” situationer för både deltagare och arbetsgivare. Iris visar goda resultat och vi är bättre än branschsnittet på att få ut våra deltagare i en långsiktig lösning på arbetsmarknaden*.

På Iris står samarbete, kvalitet och förståelse högst på agendan. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa bolag och har byggt upp ett gediget nätverk för att lösa alla slags rekryteringsbehov.

*Mätning genomförd juli 2021

Rekrytera via Iris Matchning

Hur vi arbetar inom rekrytering

  • Erbjuder kostnadsfritt rekryteringsstöd
  • Matchar rätt person med rätt jobb
  • Undersöker möjligheter till lönebidrag och nystartsjobb
  • Kan ordna med praktikperiod innan anställning
  • Anordnar rekryteringsträffar
  • Skapar potential för ökad mångfald och inkludering

Rekrytering via Iris

Behöver ni förstärkning
på er arbetsplats?

Finn er kandidat genom
Iris Matchning!

Kontakta oss för mer information »

Stöd och anpassning av arbetsplats

Vi samordnar stödet och kan också genomföra anpassning på arbetsplatsen samt utbildning av personal vid behov.

Ta kontakt med oss för mer information om möjligheter till ekonomiskt och konsultativt stöd.

Läs mer om arbetsplatsanpassningar här »

Eures – European Employment Services

Är du ute efter särskild kompetens? Vill du rekrytera från EU/EES-länderna? Iris är anslutna till Eures – European Employment Services som är ett europeiskt nätverk. Uppdraget är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna med fokus på bristyrken.

Läs mer om Eures och hur vi på Iris kan hjälpa dig här »

Eures – European Employment Services

För arbetsgivare

Behöver du rekrytera ny personal?

För arbetssökande

Vill du matchas
mot rätt jobb och
utbildning?

Vill du samarbeta?

Bli en
samarbetspartner!

Samarbetspartners

Adecco

Adecco ingår i The Adecco Group som är en av världens ledare inom kompetensförsörjning och möjliggör 3,5 miljoner karriärer årligen.

Koncernen verkar i 60 länder och legat på Fortune 500s globala lista i 20 år.

Läs mer

Skillpartner

Skillpartner har som vision att vara en drivkraft för att främja och öka hållbarheten på arbetsmarknaden.

Genom att utbilda, konsultera och skapa samarbeten bidrar de till att den tillgängliga kompetensen nyttjas.

Läs mer

iobb

iobb är en samhällsnyttig aktör som lyckats med ett hundratal lönsamma rekryteringar till sina kunder och bidrar samtidigt till en mer inkluderande arbetsmarknad. iobb verkar för att fler människor – långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar – kommer in på arbetsmarknaden genom socialt hållbara rekryteringar.

Läs mer

Lokala arbetsgivare som vi samarbetar med

En lyckad matchning

För arbetsgivare

Behöver du rekrytera ny personal?

För arbetssökande

Vill du matchas
mot rätt jobb och
utbildning?

Vill du samarbeta?

Bli en
samarbetspartner!

Röster om Iris Jobbmatchning

Jan Andersson på Kung Carls Bakficka: Arbetsgivaren Jan: ”Vi kommunicerar med Google Translate”

Jan Andersson

Kung Carls Bakficka

”Vi kommunicerar med Google Translate”

Jan berättar om hur han använder Iris Jobbmatchningstjänst »

William Espinosa Alpa Bemanning

William Espinosa

Alpa Bemanning

”Arbetsgivarna skriker efter personal”

William berättar om hur han använder Iris Jobbmatchningstjänst »

Lisa Gustafsson

Iris Sverige AB

”Vi på Iris hjälper dig att hitta rätt kandidat”

Lisa berättar om varför du ska anställa en person som står utanför arbetsmarknaden »

Translate »