fbpx

Arbetsplatsanpassning

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, kan Iris göra en av anpassning av arbetsplatsen.

Intresserad av
anpassning av
arbetsplats?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Arbetsplatsanpassning? Kontakta oss för mer information! »

Du som arbetsgivare kan behöva anpassa arbetsmiljön för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta eller komma tillbaka till arbetet. Anpassningen kan också behöva ske i ett förebyggande syfte. Den anpassning vi gör stöttar den anställde att med egen kraft klara sina arbetsuppgifter.

Om Arbetsplatsanpassning

Vi analyserar behovet av anpassning tillsammans med både dig som arbetsgivare och den anställde för att sedan lämna förslag på lösning. En anpassning kan bestå av kompenserande teknik, justering av arbetssätt eller annat som möjliggör fortsatt arbete.

Innehåll och upplägg
Anpassningen görs i flera steg. Först kartläggs den anställdes behov, arbetsplatsens krav samt vilken typ av anpassning som behövs. Därefter provar vi ut och tränar kompenserande teknik och strategier. Till sist installerar vi lösningen och säkerställer att anpassningen fungerar bra på arbetsplatsen. Vi kan också anpassa arbetsmaterial och ge individuellt stöd och utbildning till den anställde samt kollegor och dig som arbetsgivare.

Tidsåtgång
6-16 timmar samt uppföljning vid behov enligt överenskommelse

Förväntat resultat
Vårt mål är hållbara resultat för dig som arbetsgivare och dina anställda:

• Minskad sjukfrånvaro
• Bättre kvalitet, säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen
• Stärkt egenkraft, bättre självkänsla och ökad arbetsglädje

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

Kontakta oss

  • Klicka för att se samtliga val
  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »