Iris Terapi

för privatpersoner och arbetsgivare

Digital psykoterapi | Psykoterapeut online

Psykoterapi och samtal online och på plats på mottagning i Uppsala och Norrköping

Välkommen till Iris Terapi, din professionella samtalspartner. Livets utmaningar är inte alltid lätta att hantera ensam, oavsett om de berör ditt personliga eller professionella liv. Hos oss får du tillgång till kvalificerad terapeutisk hjälp, både digitalt och på våra mottagningar i Uppsala och Norrköping. Vi finns här för att stödja dig på vägen mot psykologiskt välmående.

Nyhet!
Stödjande samtal
på teckenspråk!

Läs mer här »

Låter Iris Terapi intressant? Kontakta oss för mer information »

Om Iris Terapi

Din partner för psykologisk hälsa och personlig utveckling

Välkommen till Iris Terapi –  Vi erbjuder individuella och gruppbaserade samtalstjänster, både privat och till företag, med fokus på att stärka ditt välmående, ge dig verktyg för att hantera utmaningar och att nå dina mål.

Vad vi erbjuder

 • Individuella samtal: Få stöd med personliga utmaningar, förbättra din självkänsla, hantera stress eller bearbeta tidigare erfarenheter.
 • Gruppsamtal: Delta i en trygg grupp och få stöd och gemenskap kring specifika teman.
 • Samtal för arbetsgivare: Stöd för att skapa en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö med ökad arbetsglädje. Krishantering, utvecklande samtal och bearbetning av specifika situationer.
 • Kvalificerad och erfaren personal: Vi har legitimerade psykoterapeuter alternativt personal med grundläggande psykoterapiutbildning. Vi har även socionom med teckenspråkskompetens.
 • Evidensbaserade metoder: Vi arbetar med effektiva och vetenskapligt beprövade metoder.
 • Trygg och säker miljö: Vi står under IVO:s tillsyn och följer etiska riktlinjer. Vi använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal.
 • Flexibilitet: Boka tid för samtal online eller på plats i Uppsala eller Norrköping.
 • Godkänd av Försäkringskassan: Vi är godkända för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Vi utför våra tjänster på uppdrag av offentliga organisationer, inklusive region Uppsala och Arbetsförmedlingen samt privatpersoner och företag.

Tillgänglighet och inkludering

Vi på Iris Terapi strävar efter att skapa en tillgänglig och inkluderande miljö för alla. Vi erbjuder samtal på svenska och teckenspråk och vi har möjlighet att anpassa våra tjänster efter dina individuella behov.

Välj Iris Terapi för en hållbar hälsa och utveckling!

Kontakta oss idag för att boka en tid eller få mer information. Vi ser fram emot att höra från dig!

Välkommen till Iris Terapi!

Så går samtalsterapi online tillSå söker du vård på vår mottagning i Uppsala

Boka terapi online med oss på Iris för både privatpersoner och arbetsgivare. Efter betalning kan privatpersoner boka direkt, medan arbetsgivare börjar med en förfrågan via kontaktformulär. Behandlingen anpassas efter individuella behov och en plan för medarbetare diskuteras med chefen.

Se pris och betala » 

För att boka en tid hos en privatpraktiserande psykoterapeut på Iris Terapi, behöver du få en remiss utfärdad av en vårdgivare inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset, mödra- och barnhälsopsykologer vid barnspecialistmottagningar i länet eller från specialistmödravården vid Akademiska sjukhuset. Hos oss välkomnar vi klienter i alla åldrar.

Läs mer om vår mottagning i Uppsala »

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Välj Iris Terapi för din och din verksamhets hälsa | Psykoterapi | Kontakta oss | Iris.se

Varför välja Iris Terapi?

Läs mer här »

Iris Terapi erbjuder nu stödjande samtal på teckenspråk | Kontakta oss | Iris.se

Iris Terapi erbjuder nu stödjande samtal på teckenspråk

Läs mer här »

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Att förebygga stress genom att hitta balansen mellan arbete och privatliv

Läs mer här »

Våra erbjudanden inom Iris Terapi

För Privatpersoner

Psykoterapisamtal

Psykoterapisamtal

Psykoterapisamtal (45 min) genomförs med legitimerad psykoterapeut eller personal med grundläggande psykoterapiutbildning under handledning av legitimerad psykoterapeut. Vi erbjuder samtal online eller på plats på våra mottagningar i Uppsala och Norrköping. I Uppsala har vi regionavtal, vilket innebär att du som patient kan få möjlighet till psykoterapi hos oss till samma kostnad som när du besöker din ordinarie vårdenhet. Då gäller också frikort. Läs mer under Mottagning Uppsala »

Det första samtalet (inventerande samtal 20 minuter) är gratis. Kontakta oss här för att boka ett första samtal »
Om du bestämmer dig för att fortsätta med oss pratar vi om hur behandlingen kan se ut framåt (metod, längd, intensitet osv) och vi pratar om mål för behandlingen. Innan vi avslutar får du en nästa tid för samtal. Du betalar ditt kommande samtal i vår shop innan nästa bokade samtal äger rum »
Du bestämmer själv om du vill köpa ett samtal åt gången eller ett rabattkort på flera samtal.

Teckenspråkig? Läs mer under Stödjande samtal på teckenspråk.

Hundunderstödd behandling

Hundunderstödd behandling

Vi erbjuder hundunderstödd behandling med Archie, Certifierad Social tjänstehund utbildad på Svenska Terapihundskolan. Endast i Uppsala. Ta kontakt för mer information »

Stödjande samtal på teckenspråk

Stödjande samtal på teckenspråk

Stödjande samtal (45 min) genomförs med socionom med teckenspråkskompetens. Vi erbjuder samtal online. På efterfrågan kan samtal även erbjudas i våra lokaler i Göteborg och Örebro. I Iris nätverk finns även teckenspråkiga psykologer och annan spetskompetens.

Det första samtalet (inventerande samtal 20 minuter) är gratis. Kontakta oss här för att boka in ett första samtal »
Om du bestämmer dig för att fortsätta med oss pratar vi om hur behandlingen kan se ut framåt (metod, längd, intensitet osv) och vi pratar om mål för behandlingen. Innan vi avslutar får du en nästa tid för samtal. Du betalar ditt kommande samtal i vår shop innan nästa bokade samtal äger rum »
Du bestämmer själv om du vill köpa ett samtal åt gången eller ett rabattkort på flera samtal.

För Arbetsgivare

Psykoterapisamtal för enskild medarbetare

Psykoterapisamtal för enskild medarbetare

Psykoterapisamtal (45 min) genomförs med legitimerad psykoterapeut eller personal med grundläggande psykoterapiutbildning under handledning av legitimerad psykoterapeut. Vi erbjuder samtal online eller på plats på våra mottagningar i Uppsala och Norrköping.

Det första samtalet (inventerande samtal 20 minuter) är gratis. Kontakta oss här för att boka in ett första samtal »
Om du bestämmer dig för att fortsätta med oss pratar vi om hur behandlingen kan se ut framåt (metod, längd, intensitet osv) och vi pratar om mål för behandlingen. Innan vi avslutar får du en nästa tid för samtal. Du betalar ditt kommande samtal i vår shop innan nästa bokade samtal äger rum »
Du bestämmer själv om du vill köpa ett samtal åt gången eller ett rabattkort på flera samtal.

Offertförfrågan är inte bindande och bokning sker enligt överenskommet.

Teckenspråkig? Läs mer under Stödjande samtal på teckenspråk.

Stödjande samtal på teckenspråk

Stödjande samtal på teckenspråk

Stödjande samtal (45 min) genomförs med socionom med teckenspråkskompetens. Vi erbjuder samtal online. På efterfrågan kan samtal även erbjudas i våra lokaler i Göteborg och Örebro. I Iris nätverk finns även teckenspråkiga psykologer och annan spetskompetens.

Det första samtalet (inventerande samtal 20 minuter) är gratis. Kontakta oss här för att boka in ett första samtal »
Om du bestämmer dig för att fortsätta med oss pratar vi om hur behandlingen kan se ut framåt (metod, längd, intensitet osv) och vi pratar om mål för behandlingen. Innan vi avslutar får du en nästa tid för samtal. Du betalar ditt kommande samtal i vår shop innan nästa bokade samtal äger rum »
Du bestämmer själv om du vill köpa ett samtal åt gången eller ett rabattkort på flera samtal.

Offertförfrågan är inte bindande och bokning sker enligt överenskommet.

Terapeuter inom Iris Terapi

 • Michaela Eriksson
  Michaela Eriksson Leg. Psykoterapeut, Samordnare samt Koncept- och behandlingsansvarig för Iris Terapi

  michaela.eriksson@iris.se
  076-539 89 56

  Legitimerad psykoterapeut, ackrediterad IPT-A-terapeut, auktoriserad socionom. Verksam inom branschen sedan 1997 och har erfarenhet från bland annat psykiatri, primärvård och företagshälsovård. Har psykodynamisk grund, som byggts på med nyare strömningar av KBT så som Dialektisk beteendeterapi (DBT), Acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT). Har utvecklat program för stresshantering och leder stresshanteringsgrupper. Stor erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer och har vana av att arbeta med föräldrastöd.

  ”För att ge en enkel förklaring till hantverket i mitt yrke så brukar jag säga att jag lånar ut min tanke- och känsloapparat för att tillsammans med dig jobba på att bättre förstå och hantera dina bekymmer, sedan får du tillbaka det bearbetade materialet och kan själv välja vad du vill ta till dig och inte”.

 • Maria Björeman Wittwång
  Maria Björeman Wittwång Legitimerad arbetsterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning. Lokal kontaktperson i Norrköping

  maria.bjoremanwittwang@iris.se
  076 – 526 68 82

  Legitimerad arbetsterapeut och har grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, med inriktning kognitiv psykoterapi. Har arbetat sedan 1990, 20 år inom specialistpsykiatrin och övrig tid framför allt med personer som ingår i insatser med inriktning arbetsrehabilitering. Har arbetat med behandling individuellt och i grupp för personer med ångestproblematik, stress, utmattningsproblematik, smärta, sömnproblem mm. Har även arbetat med utredningar och psykoedukativa insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, också det både individuellt och i grupp.

  ”Att få se personer växa och utvecklas att tro på sin förmåga att kunna påverka sitt liv är fantastiskt. Att få vara en delaktig samtalspartner i denna resa är mitt mål som terapeut”.

 • Sofie Thornér
  Sofie Thornér Beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning. Lokal kontaktperson i Uppsala

  sofie.thorner@iris.se
  018 – 430 24 50
  076 – 051 20 31

  Filosofie kandidatexamen inom sociologi, inriktning PAO, och har grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, med inriktning KBT. Har arbetat med unga vuxna med psykisk ohälsa och NPF sedan 2008 på uppdrag av kommunen, bland annat inom ramen för estetiska programmet. Har även arbetat på uppdrag av Arbetsförmedlingen med terapeutiska samtal med personer inom arbetslivsrehabilitering, så kallade bearbetande samtal. Vidareutbildad inom ACT och utbildad inom mindfulness.

 • Michaela Ejderflykt
  Michaela Ejderflykt Leg. Psykoterapeut

  Leg. Psykoterapeut som arbetar integrativt utifrån relationell psykodynamisk metod med KBT-inslag. Grunden är affektfokuserad terapi som bygger på affektteori, anknytningsteori, inlärningsteori och psykodynamisk konfliktteori. Har grundutbildning som psykiatrisjuksköterska och har sedan 1991 arbetat inom flera områden inom psykiatrin, med både barn, unga vuxna och vuxna. Har arbetat med det mesta som är förekommande inom specialistpsykiatrin, och har på senare tid fördjupat kunskaperna inom området PTSD. Är utbildad i traumametoderna Lifespan Integration och Deep Brain Reorienting.

  ”Jag vill att patienten ska känna sig sedd, hörd och förstådd”.

  • Bahar Heidari
   Bahar Heidari Leg. Psykoterapeut

   Legitimerad psykoterapeut med grundutbildning inom kognitiv psykoterapi och familjeterapi med systemteoretisk inriktning samt legitimationsgrundande utbildning inom KBT. Även utbildad inom schematerapi och MI. Verksam inom branschen sedan 2003 och har erfarenhet från både kommunal verksamhet och sjukvård, har bl a arbetat som familjebehandlare och -rådgivare och sedan 2015 som KBT-terapeut. Har kunskap om och erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik. Lång erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer och erbjuder behandling på svenska, engelska eller persiska.

   ”För mig är det viktigt att skapa en trygg och stödjande miljö där personen jag möter kan utforska och förstå sina känslor och tillsammans hittar vi verktyg för att främja den mentala hälsan”.

   • Cathèrine Frost
    Cathèrine Frost Socionom med teckenspråkskompetens

    Har många års erfarenhet av att föra samtal i olika sammanhang och är utbildad socionom sedan 2015. Vidareutbildning inom kris- och traumahantering samt motiverande samtal (MI). Har en gedigen bakgrund inom funktionshinderområdet och då specifikt personer med dövhet, hörselskador samt dövblindhet. Är själv döv och har god förståelse kring de förutsättningar i samhället som döva och personer med hörselskada eller dövblindhet har samt vad gäller funktion och mående specifikt för denna grupp. Har arbetat bland annat inom området psykiatri via Dövteamet i Västra Götalandsregionen samt som skolkurator på en folkhögskola inom Region Örebro Län.

    ”För mig är varje individ unik och värd att bli sedd och hörd. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö i våra samtal strävar jag efter att bidra till en ökad livskvalitet och ökat välbefinnande för dem jag arbetar med”.

    Våra Psykoterapimottagningar

    Onlinemottagning

    Kontaktinformation för Onlinemottagningen

    Telefon onlinemottagningen:
    0765-39 89 56

    Telefontid:
    07.45-08.30.

    Om vi inte svarar går det bra att lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

    Teckenspråkig? Kontakta oss:
    E-post: catherine.frost@iris.se
    För SMS / Videosamtal: 0765-39 93 48

    Enhetsansvarig

    Michaela Eriksson
    Telefon: 0765-39 89 56
    E-post: iristerapi@iris.se

    Vi erbjuder bland annat psykoterapi, stödjande samtal och gruppverksamhet. Även stödjande samtal på teckenspråk.
    Vi har god kunskap om arbetsrehabilitering och kan bistå verksamheter i olika delar av rehabprocessen.

    Välkommen att ta kontakt med mottagningen eller enhetsansvarig för frågor!

    Mottagning Uppsala

    Kontaktinformation för mottagningen i Uppsala

    Adress
    Storgatan 32,
    753 31 Uppsala

    Telefon mottagningen:
    0765-39 89 56

    Telefontid:
    07.45-08.30.
    Svarar vi inte går det bra att lämna röstmeddelande, så ringer vi upp.

    Teckenspråkig? Kontakta oss:
    E-post: catherine.frost@iris.se
    För SMS / Videosamtal: 0765-39 93 48

    Enhetsansvarig

    Sofie Thornér
    Telefon: 0760-51 20 31
    Telefon Växel: 018-611 00 00
    E-post: iristerapi@iris.se

    Vi erbjuder bland annat psykoterapi, stödjande samtal, socionomtjänster. Även stödjande samtal på teckenspråk. Ta kontakt med mottagningen eller enhetsansvarig för frågor.

    Vårdval Psykoterapi via region Uppsala

    Är du regionpatient och önskar få psykoterapi hos oss via vårdval psykoterapi kontakta din vårdgivare. För att komma till privatpraktiserande psykoterapeut på Iris Terapi krävs att en remiss är utfärdad av vårdgivare inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset, mödra- och barnhälsopsykologer vid barnspecialistmottagningar i länet eller från specialistmödravården vid Akademiska sjukhuset. Vi tar emot patienter i alla åldrar.

    Välkommen att kontakta oss

    Mottagning Norrköping

    Kontaktinformation för mottagningen i Norrköping

    Adress:
    Vattengränden 14,
    602 22 Norrköping

    Telefon mottagningen:
    0765-39 89 56

    Telefontid:
    07.45-08.30.

    Om vi inte svarar går det bra att lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

    Teckenspråkig? Kontakta oss:
    E-post: catherine.frost@iris.se
    För SMS / Videosamtal: 0765-39 93 48

    Enhetsansvarig

    Maria Björeman Wittwång
    Telefon: 0765-26 68 82
    E-post: iristerapi@iris.se

    Vi erbjuder bland annat psykoterapi och gruppverksamhet. Även stödjande samtal på teckenspråk.
    Vi har god kunskap om arbetsrehabilitering och kan bistå verksamheter i olika delar av rehabprocessen.

    Välkommen att ta kontakt med mottagningen eller enhetsansvarig för frågor!

    Frågor och svar om Iris Terapi

    Vad har terapeuterna för utbildning?

    Terapeuterna är legitimerade eller har grundläggande psykoterapiutbildning och arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Terapeuterna har olika grundutbildning och specialiteter. Nytt är att vi även erbjuder socionomtjänster, till exempel stödjande samtal via teckenspråk. Läs gärna mer om våra terapeuter »

    Utifrån vilken metod jobbar ni?

    Vi har kompetens både inom psykodynamisk och kognitiv beteendeterapeutisk tradition. På Iris Terapi arbetar vi integrativt och med dig i centrum vilket innebär att vi anpassar innehåll och metod efter vad som passar just dig. Kolla gärna in texten om PDT respektive KBT om du vill veta mer om de olika terapiinriktningarna »

    Hur vet jag vem jag får träffa?

    Tanken är att du ska få träffa den terapeut som passar dina behov bäst. Du anger dina önskemål när du först kommer i kontakt med oss och vi kan också föreslå den terapeut som vi tror är bäst lämpad att möta dig.
    Se Bokning »
    Se Betalning »

    När får jag tid?

    Vår ambition är att erbjuda tillräckligt med tider, så att du snabbt hittar en tid som passar dig. När du väl är kund hos oss kan vi gärna boka in en serie med tider, så att du har god möjlighet till långsiktig planering.

    Hur fungerar det med ombokning?

    Vid förhinder kan du avboka eller boka om din tid fram till 24 timmar före den bokade tiden. Kontakta oss via telefon, mail eller via journalsystemets meddelandefunktion så bestämmer vi en ny tid.

    Kan jag boka tid gratis med frikort?

    Ja, om du kommer på remiss via regionen.

    Kan jag få psykoterapi på recept?

    Det är möjligt att få fysisk aktivitet (FAR) på recept. Tyvärr finns det inget motsvarande för terapi. Det är regionerna som handhar FAR.

    Kan jag få ekonomiskt stöd för att få psykoterapi?

    Svaret på den frågan är i korthet ja.

    Om du är anställd:

    Vi är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för sina anställda, såsom stödjande samtal, via Försäkringskassan. Även om inte rehabiliteringsstöd söks eller godkänns kan åtgärder i form av psykoterapi räknas som förebyggande behandling eller rehabilitering och blir således avdragsgilla för företaget och skattefria för den anställde.

    Om du är privatperson:

    Det kan finnas möjlighet att via egen försäkring få ersättning för terapisamtal. Det handlar då oftast om olika former av krisstöd. Om du hamnat i arbetslöshet och finns inom någon omställningsorganisation kan också det vara en väg för att få tillgång till psykoterapi.

    Om du är under utbildning:

    En anställd psykiatriker, psykolog, socionom eller annan person med ett omvårdnadsyrke, som vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut, kan medges skatteavdrag för utgifter för egen psykoterapi som obligatoriskt ingår i utbildningen.

    Kan jag vara säker på att mina personuppgifter hanteras säkert?

    Vi använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal. Verksamheten sker inom ramen för hälso- och sjukvård och med det följer lagstiftning som reglerar exempelvis hur personuppgifter ska hanteras. Terapeuterna har utifrån detta en lagstadgad tystnadsplikt.

    Kan vi få stöd som par eller familj?

    Ja. Vi har erfarenhet av att arbeta med par, familj eller grupp. Det går utmärkt att ha även denna typ av samtal digitalt.

    Finns gruppbehandling?

    Ja, vi erbjuder exempelvis gruppbehandling för stresshantering. Vi har kompetens och erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd i grupp och om tillräcklig efterfrågan finns kan vi även starta upp detta.

    Kan ni även förskriva medicin?

    Nej. För bedömning av och behandling med farmaka, alltså mediciner, behöver du ta kontakt med exempelvis din lokala vårdcentral. Vi ger inte medicinska råd.

    Hur vet jag att samtalen hjälper mig?

    Det vet man inte i förväg, men erfarenhetsmässigt upplever de allra flesta som går i terapi att det känns meningsfullt och att de genererade insikterna och verktygen är användbara. Din terapeut och du formulerar tillsammans mål för behandlingen och det görs regelbundet en avstämning av hur hjälpsamma du upplever samtalen vara.

    Kontakta oss på Iris Terapi

    Telefon samtliga mottagningar:
    0765-39 89 56

    Telefontid:
    07.45-08.30

    Svarar vi inte går det bra att lämna röstmeddelande, så ringer vi upp.

    E-post:
    iristerapi@iris.se

    Vi hör av oss så snart vi kan.
    På vardagar försöker vi svara inom 24 timmar.

    Teckenspråkig? Kontakta oss:

    E-post: catherine.frost@iris.se
    För SMS / Videosamtal: 0765-39 93 48

    Privatperson
    Ny patient? Det första samtalet är gratis (inventerande samtal 20 minuter online) Välkommen att boka tid per telefon eller mail.

    När du är inskriven får du tillgång till vårt journalsystem CT Notes där du kan boka in nya tider själv, alternativt bokar du via telefon eller mail.

    Arbetsgivare
    Önskar du en offert?

    Ta kontakt med oss per e-post.

    Offertförfrågan är inte bindande och bokning sker enligt överenskommet.

    CTNotes
    Vi använder Journalsystemet CTNotes för hantering av dina uppgifter, läs mer på ctnotes.com

    Pris och betalning för terapisamtal

    För privatpersoner

    Du kan betala med kort eller swish och köpa rabattkort via Iris Shop.

    Till Iris Shop »

    Psykoterapi

    1 psykoterapisamtal x 45 minuter samtal för 1100 kr ink. moms.
    5 psykoterapisamtal x 45 minuter samtal för 5000 kr ink. moms.
    10 psykoterapisamtal x 45 minuter samtal för 9000 kr ink. moms.

    Stödjande samtal på teckenspråk

    1 samtal x 45 minuter samtal för 800 kr ink. moms.
    5 samtal x 45 minuter samtal för 3750 kr ink. moms.
    10 samtal x 45 minuter samtal för 7000 kr ink. moms.

    Det första samtalet är gratis (inventerande samtal 20 minuter)

    Kontakta oss och boka tid här »

    För arbetsgivare

    Vill du köpa rabattkort?

    Till Iris Shop »

    Psykoterapi

    1 psykoterapisamtal x 45 minuter samtal för 880 kr ex. moms.
    5 psykoterapisamtal x 45 minuter samtal för 4000 kr ex. moms.
    10 psykoterapisamtal x 45 minuter samtal för 7200 kr ex .moms.

    Stödjande samtal på teckenspråk

    1 samtal x 45 minuter samtal för 640 kr ex. moms.
    5 samtal x 45 minuter samtal för 3000 kr ex. moms.
    10 samtal x 45 minuter samtal för 5600 kr ex .moms.

    För privatpersoner

    1.200 kr ink. moms för 45 minuter samtal.

    Kontakta och boka tid här »

    Betala via formuläret på denna sida

    Fyll i dina uppgifter och utför din betalning, så hör vi av oss så snart vi kan.
    Vi försöker svara inom 24 h på vardagar.

    Du är även varmt välkommen att ringa oss genom Iris Kundtjänst på:
    010-761 00 40

    För arbetsgivare

    Ta kontakt med oss per e-post genom att klicka på knappen.

    Kontakta oss »

    *” anger obligatoriska fält

    Namn * Required
    Exempel: 199901020303 (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
    Jag vill betala * Required
    Hantering av personuppgifter * Required
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

    Betalningsvillkor

    Betalningsvillkor för dig som köper Iris terapitjänster

     

    Betalning

    Du betalar i förväg innan du tar del av tjänsten.
    Betalning sker idag genom kreditkort via Stripe.

    Bokning och ombokning

    Du bokar tid för terapisessionen här »

    Vid förhinder kan du avboka eller boka om din tid fram till 24 timmar före den bokade tiden utan extra kostnad.

    Du gör det direkt i bokningssystemet eller genom att kontakta oss på iristerapi@iris.se

    Utebliven avbokning

    Om du inte avbokar eller bokar om inom 24 timmar eller om du inte kommer till din terapisession, behöver vi ändå debitera dig.

    Återbetalning

    Återbetalning sker endast om du avbokar 24 timmar innan bokad tid, och inte vill boka om tiden.

    Prisändringar

    Vi förbehåller oss rätten till eventuella prisändringar för terapitjänster. Om det sker kommer vi att meddela detta i vår bokningstjänst. Eventuella prisändringar kommer inte att påverka redan bokade tider eller betalningar.

    Det är viktigt att du noggrant läser och förstår betalningsvillkoren innan du genomför din bokning. Genom att boka och betala för terapitjänsten bekräftar du ditt samtycke till de angivna betalningsvillkoren.

    Avtal med region Uppsala

    Bor du i Uppsala? Vi har avtal med region Uppsala. Du kan ta del av våra tjänster via remiss, utfärdad av vårdgivare inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset, mödra- och barnhälsopsykologer vid barnspecialistmottagningar i länet eller från specialistmödravården vid Akademiska sjukhuset. Vi tar emot patienter i alla åldrar på vår klinik i Uppsala. Prata med din vårdkontakt så får du veta mer om dina möjligheter att via regionavtal ha dina psykoterapeutiska samtal hos oss.

    Vi utför våra tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner, organisationer och privatpersoner. Vi är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att du som arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (tex stödjande samtal) för din medarbetare via Försäkringskassan.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida »

    Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

    Iris Terapi erbjuder nu stödjande samtal på teckenspråk | Kontakta oss | Iris.se

    Iris Terapi erbjuder nu stödjande samtal på teckenspråk

    Läs mer här »

    Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

    Att förebygga stress genom att hitta balansen mellan arbete och privatliv

    Läs mer här »

    Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

    Vad är skillnaden på livsstress, arbetsrelaterad stress och akut stress?

    Läs mer här »

    Tidigare patienter ger Iris Terapi toppbetyg för de användbara insikter och verktyg samtalen har bidragit med.

    Här är vad patienter och uppdragsgivare säger om Iris Terapi

    Citat från privatpersoner och uppdragsgivare om Iris Terapi

    • Jag har fått ifrågasätta mina tankar och hitta nya ”snällare” tankar om mig själv. Jag har blivit mycket bättre på att säga nej – samtalen har varit mycket hjälpsamma i min resa mot ett hälsosammare liv. (Privatperson)

    • Jag har upplevt att mina deltagare som har fått stöd från Iris terapeut har visat en snabbare utveckling och uppnått sina mål i större utsträckning än andra deltagare. Terapeutens kunskap och engagemang spelar en avgörande roll i deltagarnas individuella kunskapsutveckling och deras engagemang för att identifiera och nå nya mål.(Arbetskonsulent)

    • Om jag tänker på en av mina deltagare som jag vet uppskattat samtalen så har jag upplevt att hen vuxit som person och blivit synbart lättare till mods. Hen har burit på en tung börda som gjort det svårt att se positivt på framtiden och på sina chanser att få en anställning. De bearbetande samtalen har gjort det lättare för mig i arbetet med att motivera deltagaren till att blicka framåt mot arbetsprövning och att stötta hen i att tro på sina egna förmågor och sin person.(Arbetskonsulent)

    • Min medarbetare är märkbart ”lättad” och verkar ha hittat tillbaka till sina styrkor. Medarbetaren verkar gladare och det har inte varit någon korttidsfrånvaro sedan terapins start.(Chef)

    • Mina prestationskrav har sänkts - vilket är en förutsättning att jag ska kunna komma vidare med min situation och jag får jättebra stöd i den situation jag befinner mig i nu. Att känna sig trygg, få validering och känna hopp inför framtiden är en grogrund för att komma vidare när man gått sjukskriven lång tid och hamnat utanför arbetslivet etc. Jag är väldigt nöjd med Iris Hadar: upplägget, min handledare och terapeut, det stöd jag fått och den hjälp som finns för att jag ska komma vidare ut i arbetslivet - det känns väldigt tryggt & ger mig både hopp och styrka inför kommande arbetsliv! (Privatperson)

    • Jag har lärt mig så mycket om mig själv och har fått bra verktyg att använda både i nuet och i framtiden. Jag är på god väg att förändra mina djupt rotade negativa beteenden! (Privatperson)

    • Man har många ursäkter och förnekar att man befinner sig i stress. Man lyssnar inte på kroppens signaler. Mötet med terapeuten fick mig att stanna upp och lyssna, förstå, reflektera och sätta mål för ett mindre stressigt liv. (Privatperson)

    • Som arbetskonsulent har jag verkligen uppskattat möjligheten att kunna diskutera och få feedback på mina idéer från en expert på området. Jag har fått bekräftelse på att jag tänkt och agerat på bästa sätt och vi har samrått kring åtgärder och planering för deltagaren. Det har känts bra.(Arbetskonsulent)

    • Bemötandet från terapeuten var väldigt bra. Hon lyssnade aktivt och reflekterade kring det jag berättade. Jag fick goda och användbara råd som har förändrat mitt liv till det positiva. Min depression är nu på god väg att läka. (Privatperson)

    • Det har varit enormt viktigt att få ha samtalen med någon utomstående, att få någon att bolla tankar och funderingar med, när många i närheten inte förstår hur man mår. (Privatperson)

    • Efter terapin kan jag nu säga att jag kommit från mitt telefonberoende och nu istället lever ett rikt och aktivt liv IRL. (Privatperson)

    • Allt stöd jag fick hjälpte mig otroligt mycket under min arbetsprövning. Jag upplevde att terapeuten lyssnade och förstod på ett sätt som gjorde det lätt att öppna upp. Jag fick ett mycket fint bemötande och många kloka råd kring hur jag på bästa sätt kunde hantera min situation. Samtalen har bidragit till att jag blivit bättre på att kommunicera mina behov till andra. Sen tycker jag också att jag hanterar negativa automatiska tankar på ett bättre sätt nu. (Privatperson)

    • Jag fick bra hjälp med stresshantering, skräddarsydd efter min personlighet och aktuell livssituation. Mötena med terapeuten gick bra att ta på distans/länk, vilken innebar att jag kunde få hjälp direkt i vardagen, utan att behöva stressa iväg till någon mottagning. Jag märkte tydliga resultat redan efter ett antal behandlingstillfällen. Jag använder fortfarande de personligt anpassade verktygen, så jag är fortsatt mindre stressad. (Privatperson)

    • Jag skulle rekommendera andra att gå i samtal/terapi eftersom jag tycker att jag har fått så mycket positivt utav det. Jag tycker att det hjälpte mig att komma framåt och vidare i livet! (Privatperson)

    • Jag arbetade med en deltagare som stötte på utmaningar i sin arbetsrehabilitering. Personen saknade motivation och verkade fastna i en svår situation. Det var frustrerande för både personen själv, mig som arbetskonsulent samt för Arbetsförmedlingen. Genom en serie samtal med Iris terapeut lyckades vi ändra på detta. Resultatet var fantastiskt – deltagaren tog körkort och fick en nystart genom att våga påbörja en utbildning. Det här är ett bra exempel på hur terapi och individuell support kan göra skillnad i en persons liv.(Arbetskonsulent)

    • Min ångest är efter samtalsserien mindre och min tro på mig själv betydligt större. Jag kan hantera mitt liv på ett betydligt mer adekvat sätt och är inte längre rädd för framtiden. (Privatperson)

    • Det gick snabbt att få tid för min medarbetare hos Iris terapeut. Jag har fått tydlig och bra återkoppling, som hjälpt mig i min roll som chef och min medarbetare är väldigt nöjd med sina samtal.(Chef)

    • Det har varit en ögonöppnare för mig att prata om mina relationsproblem efter att jag helt stängt av efter flera år av psykisk misshandel. Terapeutens bemötande har varit med öppna armar, hon har lyssnat men också kommit med många bra råd och tankar och varje gång har jag lämnat våra möten lite starkare. Terapeuten har fått mig att se mig själv som viktig och inse att jag måste tänka mer på mig själv, något jag aldrig gjort tidigare. Att bara ha någon som lyssnar när man känner sig extremt ensam, är tillräckligt för att vilja gå på samtal. (Privatperson)

    • Nu har jag en bättre förståelse kring mitt mående och mina beteenden. Helt otroligt att några samtal kan göra sådan skillnad. (Privatperson)

    • Jag rekommenderar Iris Terapi, då medarbetaren haft mycket god nytta av samtalen. Samtalen har utgjort en avgörande del i rehabiliteringen. (Chef)

    • Jag har uppskattat terapeutens lugn och klokskap. Hon lyssnade verkligen på mig. Jag hade det jobbigt just då och samtalen lugnade mig och fick mig se annorlunda på min situation och även komma över min rädsla inför att våga söka nytt jobb. Nu är jag väldigt glad och lättad, då jag blivit erbjuden ett jobb som jag sökt. (Privatperson)

    • Att få göra upp med saker bakåt som jag inte visste var ouppklarade, att få hjälp med struktur och balans. Att lära känna sina gränser här och nu. Att få stöttning i att jag faktiskt kan vissa saker. Terapeuten har varit min stötta som jag behövt, och jag vet med säkerhet att jag hade varit i ett sämre läge nu om jag inte fått möjligheten att gå i terapi. (Privatperson)

    Vi kan hjälpa dig med olika utmaningar inom psykisk hälsa och välbefinnande

    Terapi kan vara till nytta för dig som har upplevt trauma eller lider av psykisk ohälsa.
    Samtidigt kan det vara givande för dig som strävar efter att förbättra ditt ledarskap, ändra oönskade mönster eller stärka din självkänsla.

    Psykodynamisk psykoterapi

    Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet.

    Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet “dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans. I mötet med klienten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet. Samarbete och kontakt jämsides med acceptans är grundförutsättningar, där acceptans innebär att terapeuten inte värderar och bedömer det som berättas, utan att man vill förstå mening och sammanhang. Man ger inte heller råd och anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför klienten har hamnat ur kurs.

    Inom vissa skolor är terapeutens tolkning av klientens överföringar – känslor och förhållningssätt från tidigare relationer – en viktig komponent. Andra skolor lägger större vikt vid den stödjande och bekräftande terapeutiska relationen för att ge klienten en möjlighet till tillit, insikt om hur man själv fungerar vad gäller rädslor och försvar, och om möjliga lösningar.

    Kognitiv beteendeterapi (KBT)

    Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Den grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden.

    Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster.

    De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans. Dialektisk beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans.

    Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår.

    Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas.

    Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

    Affektiva svårigheter

    Affektiva svårigheter är svårigheter med stämningsläget. Det finns både tillfälliga svårigheter inom detta och mer kroniska åkommor. Den vanligaste affektiva åkomman är depression. Att hamna i en depression, vid ett enstaka tillfälle eller återkommande, är rätt så vanligt. Det kan ske efter en livsomställning eller faktiskt bara komma av sig självt. Det är inte konstigt, men det är plågsamt. Symptom på depression kan vara nedstämdhet, trötthet, brist på lust och glädje, känsla av hopplöshet och värdelöshet, koncentrationssvårigheter, svåra känslor av ångest, irritation eller ilska, kroppsliga besvär eller självmordstankar.

    Depressionen kan läka av sig själv, men oftast går den över snabbare och innebär ett mindre lidande om personen tar hjälp av någon professionell aktör som är kunnig inom området. Iris Terapi kan erbjuda professionellt samtalsstöd/psykoterapi. Även om det inte är lika vanligt som depressioner är det inte ovanligt att personer har svårt att vara i ett ”normalläge” i humöret. Man kan pendla från att känna sig deprimerad till att känna sig uppvarvad. Detta kallas bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom är en kronisk åkomma som kan innebära ett stort lidande för både personen som har åkomman och för dess anhöriga. Affektiv sjukdom behöver hanteras av vården och Iris Terapi kan erbjuda samtalsstöd/psykoterapi som ett komplement.

    Kris och sorg

    Livet blir inte alltid som man tänkt sig, och ibland blir det precis som man länge önskat och drömt om. Hur konstigt det än låter är det så att båda scenarier kan framkalla en livskris. Kanske att man fått drömjobbet eller fått ett efterlängtat barn. Och ändå hamnar man i att känna att livet är svårt, man kanske tappar sitt självförtroende eller sin energi och lust. Eller så mister man en viktig person i en olycka eller av sjuk- eller ålderdom vilket naturligt framkallar stor sorg och tomhet. Man kan också hamna i egen sjukdom eller arbetslöshet, vilket brukar ha stor effekt på hur man ser på sig själv och sin tillvaro.

    Kris och sorg är naturliga delar av livet, och vi behöver möta dessa företeelser. Ofta blir det bra av sig självt med tiden, och om det vill sig väl har vi även vuxit av erfarenheten. Men det kan vara väldigt jobbigt när man är mitt i upplevelsen och att prata med en förstående annan, som en Iris terapeut, kan göra att det känns mer hanterbart och att man snabbare kommer vidare. Det förekommer också att kris och sorg övergår till att bli mer komplicerad, och då behöver man ett professionellt stöd. Det handlar då om vad som kallas komplicerad sorg, alltså en sorg som inte går över med tiden, eller olika efterdyningar efter en kris, som oro/ångest, nedstämdhet/depression eller till och med att krisen övergår till ett trauma.

    Missbruks- eller beroendeproblematik

    Ordet missbruk kan ha olika betydelser beroende på vem du frågar. För vissa är det kopplat till alkohol, droger eller mediciner. Andra tänker på tonåringars intensiva datorspelande eller en person vars ekonomi och familjeliv raserats på grund av spelberoende. Missbruks- och beroendeproblematik påverkar i hög grad såväl individens välmående som omgivande familj och nätverk. I familjer eller parrelationer där det förekommer missbruk eller psykisk sjukdom är det vanligt att anhöriga hamnar i medberoende.

    Det är ofta är en lång och svår process att för det första få insikt om och för det andra att sedan jobba för att ersätta gamla dysfunktionella mönster med nya och mer hälsosamma sådana. Iris Terapi kan vara en partner på vägen mot ett hälsosammare liv, med insikt om och avstånd till tidigare missbruk eller beroende. Ibland behöver flera aktörer samarbeta för att hjälpa dig eller er på bästa sätt.

    Neuropsykiatriska funktionsvarianter

    Det är idag mycket vanligt att vi möter personer med olika typer av funktionsnedsättningar, eller funktionsvarianter som vi kallar det, inom det neuropsykiatriska området. ADHD och Autism är de vanligaste. ADHD innebär bl a svårigheter med uppmärksamhet samt att det finns en överaktivitet och en impulsivitet. Autism innebär att personen tolkar sin omgivning något annorlunda motför människor i allmänhet och utifrån det också fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället.

    Att ha en neuropsykiatrisk funktionsvariant kan innebära att personen har styrkor som inte andra har, men det medför också ofta negativ påverkan på funktion i skola, jobb och i sociala sammanhang. Med det följer ofta ett personligt lidande. Iris Terapi har terapeuter som har lång erfarenhet av att ha arbetat med personer med olika typer av funktionsvarianter, för att möjliggöra en bättre vardag och ett mer funktionellt arbetsliv.

    Relationella utmaningar

    Vi är relationella varelser. Från början överlevde inte en människa helt på egen hand och vi är fortfarande beroende av att ha människor omkring oss som vi kan lita på och som validerar oss. Relationer kan vara riktigt svåra och vi kan behöva stöd i att hantera dessa. Det kan handla om att man som förälder/föräldrar upplever svårigheter i föräldrarollen. Det kan också handla om olika typer av konflikter, både på individnivå och inom grupper eller organisationer.

    Även om det inte är rena konflikter kan olika typer av relationsproblem tära och ta mycket energi och då kan det finnas behov av att bolla med en utomstående för att komma vidare. Terapeuterna som arbetar inom Iris Terapi har lång erfarenhet av att arbeta med relationella frågeställningar, både i privat- och arbetslivet, och vi kan erbjuda såväl individuellt stöd som i par eller grupp. Vi har god erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar och erbjuder föräldrastöd i olika former.

    Stress och utmattning

    Det liv vi lever idag är ett liv som vi evolutionärt inte är helt redo för, eftersom vår hjärna inte förändrats i någon större utsträckning sedan mänsklighetens begynnelse, vilket våra livsbetingelser däremot gjort i stor utsträckning. Stress är en naturlig del av livet och något som vi alla upplever. Stress kan också vara bra, då den kan skärpa våra sinnen och förbereda oss för en utmaning. Men när påfrestningarna överstiger våra förmågor upplever vi stress. Ett långvarigt stresspåslag kan leda till utmattning, vilket är en av nutidens folksjukdomar.

    Med stress följer ofta med tiden sömnsvårigheter, oro/ångest och nedstämdhet/depression. Det är viktigt att ha ett bra självomhändertagande och exempelvis se till att få tillräcklig återhämtning för att undvika negativa konsekvenser av stress. Stress och utmattning är en utmaning för det moderna arbetslivet, och något som arbetsgivare ofta får handskas med. Vi rekommenderar kontakt med professionell aktör för att som privatperson eller företag bli mer rustade att hantera stress. Iris Hadar och Iris Terapi har lång erfarenhet att arbeta med stressrelaterad ohälsa och erbjuder både individuellt stöd och gruppbehandling.

    Sömnproblem

    Flera av oss har upplevt svårigheter att sova någon gång i livet, vilket är normalt och ofta är resultatet av olika samverkande faktorer. Om sömnsvårigheterna blir långvariga och negativt påverkar din vardag, kan man säga att du har problem med sömnen. Det är många människor som har problem med insomning eller att ha en tillfredsställande djup sömn och då inte vaknar utvilade. Det blir lätt en ond cirkel av trötthet och oro, kanske nedstämdhet.

    Får du inte tillräckligt med sömn kan det också hända att du har svårare för att hantera dina relationer, privata och professionella, på ett sätt som du önskar. Långvariga sömnproblem ger också negativa effekter på kroppen, då sömnen behövs för att t ex bygga immunförsvar och hålla bra hormonnivåer, ja helt enkelt att hålla kroppen i bra skick. Det går att komma till rätta med sömnproblem, men många gånger behövs kontakt med vård eller professionell samtalspartner, som exempelvis Iris Terapi.

    Trauma

    När vi människor är med om svåra händelser kan vi reagera på väldigt olika sätt. Den gemensamma nämnaren är dock att kroppen hamnar i en typ av stresstillstånd, att kroppens sympatiska nervsystem aktiveras. Den drabbade personen kan uppleva att den kallsvettas, att hjärtat slår hårt och fort och att andningen är ytlig. Det kan vara så att personen blir mer fokuserad och rådig och det kan också hända att kroppen stänger av, att personen svimmar eller hamnar i någon form av overklighetsupplevelse.

    Med tiden brukar fler psykologiska reaktioner komma, som känslor av ilska och sorg och man kanske får svårhanterliga tankar om att man hade skuld i det hela eller någonting annat. Det kan bli svårare att vara uppmärksam och fokuserad på det man gör, och man kanske upplever tilltagande nedstämdhet eller ångest. En svår händelse är möjlig att bearbeta på egen hand eller med hjälp av ens privata nätverk, men en professionell samtalspartner som Iris Terapi är att föredra för att mer säkert komma vidare processen.

    När en svår händelse av olika anledningar varit problematisk att hantera, att personen exempelvis känt att den inte haft någon handlingsmöjlighet i stunden, eller att den inte fått tillräckligt med stöd i närtid efter händelsen kan händelsen ”fastna” hos personen. Vi brukar då säga att personen blivit traumatiserad. Om traumat inte läker, utan finns kvar över tid och påverkar i det dagliga livet, pratar man om att personen drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. PTSD kräver professionell behandling.

    Iris Terapi har lång erfarenhet av att arbeta med människor som bär på svåra erfarenheter och trauman. Vi kan vara en trygg medupplevare i traumabearbetningen och guida mot ett friare liv.

    Ångestproblematik

    Det är naturligt att känna ångest och rädsla. Det är från början en överlevnadsstrategi, som gjort att mänskligheten överlevt och fortsatt utvecklats. Men ångesten kan också bli för stor och finnas när den inte behövs. Liksom vara med hela tiden och bara ta energi. Då har naturlig uppmärksamhet och vaksamhet ersatts av en ångestproblematik.

    Det finns olika typer av ångest, t ex sådan som ligger på mer eller mindre hela tiden, där personen oroar sig konstant för sådant som skulle kunna hända. Denna variant heter GAD, generaliserat ångestsyndrom. Det finns också ångestpåslag som kommer mycket hastigt på, exempelvis i en situation där personen känner sig obekväm. Det är ofta en mycket intensiv rädsla, en panikkänsla, där personen kan uppleva svår andnöd eller hjärtklappning. Detta kallas för panikångest, eller om man pratar om diagnosen för paniksyndrom. Ibland kopplas vår känsla av obehag och rädsla ihop med särskilda företeelser, t ex kan detta med att vara ”synlig” i sociala sammanhang skapa svår ångest. Det kan exempelvis handla om svårigheter att prata i grupp eller delta i olika sociala aktiviteter. Detta innebär förstås ett lidande då så mycket av vår tillvaro spenderas i sociala sammanhang och att det också finns många regler för hur vi ska bete oss. Denna typ av ångest benämns social ångest.

    Rädslan kan också göra så att personen får tvångsmässiga tankar och/eller känner ett tvång att utföra handlingar för att minska sitt obehag, som att tvätta sig överdrivet ofta för att undvika att bli sjuk. Detta tar ofta enormt med energi och tid för den som är drabbad. Denna typ av ångeststörning benämns OCD, eller på svenska Tvångssyndrom. Det finns förstås många fler uttryck för rädsla som blivit för stor, och detta var exempel på de vanligaste ångestsymtomen. Oro och ångest går att lindra och i vissa fall att bota, men det är sällan något som en person kan göra helt på egen hand och här kan ett professionellt samtalsstöd, som t ex Iris Terapi, vara väl behjälpligt.

    Ätstörningar

    Ätstörningar är en samlingsterm för olika diagnoser som innebär problem med ätandet, och det finns en stark koppling till ångest samt ett tydligt inslag av (försök till) kontroll. Det kan yttra sig på olika sätt, till exempel genom undvikande av mat, episoder av överätning, beteenden för att göra sig av med maten, strikt kontrollerat ätande eller andra sätt att påverka sitt matintag – allt för att undvika ångestkänslor. Det är ofta kombinerat med en stark vilja att gå ner i vikt och en rigid uppfattning om såväl den egna kroppsformen som personligheten.

    Det är vanligt att den som har en ätstörning har en helt annan bild av sig själv än den som omvärlden ser, den kan exempelvis se sig själv som ”tjock” även om omgivningen ser att den är mager. Med en ätstörningsproblematik följer ofta en negativ uppfattning om den egna personen, och starka känslor av självhat är inte ovanligt. Personen är vidare ofta snabb på att negativt kritisera sig själv och har svårt med positivt självomhändertagande.

    Ätstörningar påverkar ofta livskvalitén starkt och innebär ett lidande för såväl den drabbade som anhöriga. Det går att bli frisk från en ätstörning och det kan också vara så att den drabbade bär med sig ätstörningen livet igenom, men då i bästa fall att ätstörningen är hanterbar och inte längre påverkar livet negativt.

    Exempel på ätstörningsdiagnoser är: bulimi, anorexi, ortorexi, hetstätningsstörning (BED), undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) och ätstörning UNS. Iris Terapi har terapeuter med mångårig erfarenhet av arbete med ätstörningsbehandling.

    Texten är skriven av Michaela Eriksson, leg. psykoterapeut, samordnare och behandlingsansvarig för Iris Terapi.

    Iris Hadar är en kvalitetssäkrad terapeutpraktik under IVO:s tillsyn.

    Våra terapeuter har lång arbetslivserfarenhet och gedigen utbildningsgrund. Vi har en helhetssyn på människan, följder etiska riktlinjer och står under IVO:s tillsyn (inspektionen för vård och omsorg).

    Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

    Magasinet

    Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

    Translate »