Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande

Stödinsats

Är du asylsökande och är döv eller har en hörselskada? I Göteborg, Malmö och Örebro erbjuder Iris på uppdrag av Migrationsverket ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter den här tjänsten intressant? Kontakta oss för mer information »

Om tjänsten

Är du döv eller hörselskadad och i en asylprocess i Sverige kan det vara svårt att göra sig förstådd och förklara sina flyktingskäl. Man behärskar inte teckenspråk och kan inte förstå svenska teckenspråkstolkar. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av flyktingskälen.

Genom Migrationsverkets upphandlade utbildning erbjuder Iris undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö där du som asylsökande får lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man söker asyl.

Syftet med utbildningen är du ska lära dig att behärska svenskt teckenspråk så väl att själv ska kunna redogöra för dina asylskäl samt kunna göra dig förstådd i mottagningsrelaterade ärenden, inklusive bistånd och återvändande.

Utbildningen innehåller:

  • Utbildning i svenskt teckenspråk under utredningstiden
  • Organiserade aktiviteter i teckenspråkig miljö
  • Råd och stöd till migrationsverket, andra myndigheter, kommuner och förvaltningar.
  • Upplysning till asylsökande om stöd och hjälp som finns i det svenska samhället
  • Upplysning om de dövföreningar som finns i Sverige

Iris Hadar har sedan över 20 år tillbaka erfarenhet av målgrupperna teckenspråkiga, hörselsnedsatta och döva – både födda i Sverige och utomlands.

Välkommen och lycka till med dina studier hos oss!

Teckentolk

Är du asylsökande och behöver du få undervisning i svensk teckenspråk?

Här kan du se tjänsten presenteras på teckenspråk. Har du några frågor? Kontakta oss på info@iris.se.

Så går du tillväga

Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande är en utbildning som erbjuds via Migrationsverket i Göteborg, Malmö och Örebro. Det är Migrationsverket som avgör om du får gå på utbildningen. Kontakta Migrationsverket i din stad och berätta att du vill gå på Iris.

Kontaktpersoner

Götaland

Svealand

Tjänsten erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »